ANKOR Farba antykorozyjna

ANKOR Farba antykorozyjna

Zastosowanie

ANKOR  przeznaczony jest do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych. Stosowany może być pod następujące wyroby nawierzchniowe: emalie ftalowe i olejne, emalie ftalowe modyfikowane, emalie chlorokauczukowe, emalie styrenowo-akrylowe, emalie akrylowe

Charakterystyka

ANKOR tworzy powłokę silnie związaną z podłożem, skutecznie zabezpieczając powierzchnie metalowe przed szkodliwym działaniem korozji.

Kolory

czarny ANKOR

czerwony ANKOR

grafit RAL 7016 ANKOR

popielaty ANKOR

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Przed użyciem farbę ANKOR należy dokładnie wymieszać, do uzyskania jednolitej konsystencji. Malować pędzlem lub natryskiem . W przypadku innych metod aplikacji kontaktować się z producentem w celu dostosowania parametrów wyrobu do stosowanej technologii, Do rozcieńczenia należy używać rozpuszczalnika AKRYLOWY TU produkcji FFLiK CHEMSTAL. Powierzchnie stalowe i żeliwne oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń szczotką drucianą lub papierem ściernym, odpylić a następnie odtłuścić np. PREPARATEM ODTŁUSZCZAJĄCO-MYJĄCO-CZYSZCZĄCYM produkcji FFLiK CHEMSTAL. W przypadku wymalowań renowacyjnych stare powłoki lekko przeszlifować usuwając łuszczące się elementy, następnie odpylić i odtłuścić. Kolejne warstwy ANKORU nakładać do 6h. Czas nakładania powłok nawierzchniowych według zaleceń producenta.

 

 

Dane techniczne

PKWiU 20.30.12.0

Norma : PN-C -81901:2002, rodzaj IIA

PARAMETR NORMA WARTOŚĆ
Lepkość, kubek FORDA ø4, s PN-C-81701:1997 80-100
Gęstość, g/cm3 PN-EN ISO 2811-1:2016 1,0-1,6
Czas wysychania (temp. 20±20C, wilgotność wzgl. Powietrza 55±5%), najwyżej

4stop.

PN-C-81519:1979  

 

3h

Krycie jakościowe nie więcej niż :

-barwy jasne oraz czerwona i pomarańczowa

-pozostałe barwy

PN-89/C-81536 metoda c  

II

 

I

Roztarcie, µm , najwyżej PN-EN  ISO 1524 50
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, stopień nie więcej niż PN- EN ISO 2409:1999  

1

Odpornośc na działanie mgły solnej przez 48h, dopuszczalne jednolite zniszczenie powłoki, klasa, nie więcej niż PN-EN ISO 7253:2000 2
Odporność powłoki na uderzenie, cm spadek ciężarka, co najmniej PN-EN ISO 6272:1999  

50

Zawartość substancji lotnych, %                                      najwyżej PN-EN ISO11890-1:2008 50

 

WYDAJNOŚĆ: do 10m²/l przy jednokrotnym malowaniu

OKRES GWARANCJI  24 miesiące

OPAKOWANIA   1l, 5l, 10l, 20l.

WSKAZÓWKI BHP i P.POŻ: Wyrób zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne: ksylen, izobutanol. Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą charakterystyki. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od ognia i źródeł ciepła. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji.  Po zakończonej pracy pomieszczenia intensywnie wietrzyć do zaniku  zapachu i po tym czasie można je użytkować. Chronić przed dziećmi .

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.