AQUACOR GRUNTO-EMALIA WODOROZCIEŃCZALNA

AQUACOR GRUNTO-EMALIA WODOROZCIEŃCZALNA

Zastosowanie

Gruntoemalia AQUACOR przeznaczona jest do dekoracyjno – ochronnego malowania powierzchni stalowych i ocynkowanych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaleca się jej użycie w szczególności do pokryć dachowych, rynien i ogrodzeń

Charakterystyka

Grunto-emalia charakteryzuje się:

* krótkim czasem schnięcia

* gładka o satynowej poświacie powłoka

* dobra przyczepnością do podłoży stalowych i ocynkowanych

* odpornością na czynniki atmosferyczne

* dzięki zastosowanym składnikom zabezpiecza przed szkodliwym działaniem korozji

Kolory

biały

czarny

RAL 8017

RAL 7024

RAL 3009

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Gruntoemalię przed użyciem należy dobrze wymieszać. Malować pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym ( możliwość rozcieńczenia woda pitną do 5%).

Nakładać 2-3 warstwy(grubość warstwy na sucho 40µm) w odstępach 12 godzinnych.

Podłoże do malowania musi być suche, czyste, bez śladów korozji. Pokrycia ocynkowane muszą być wysezonowane co najmniej przez okres 1 roku.

Temperatura podłoża musi być wyższa co najmniej o 30C od temperatury punktu rosy. Unikać wymalowań powierzchni dachowych we wczesnych godzinach porannych oraz przed zmierzchem. Powierzchnie do malowania nie mogą być silnie nagrzane długotrwały nasłonecznieniem.

Dane techniczne

PARAMETR

NORMA

WARTOŚĆ

Lepkość, kubek FORDA ø6, s

PN-C-81701:1997

Gęstość, g/cm3, max

PN-EN ISO 2811-1:2016

Czas wysychania (temp. 20±20C, wilgotność wzgl. Powietrza 55±5%), najwyżej

I stop.

III stop.

PN-C-81519:1979

12h

Połysk, przy kącie 600

połysk

półmat/półpołysk/satyna

mat

PN- EN ISO 2813:2001

powyżej 60

10-60

poniżej 10

Rozlewność, stopień, co najmniej

4

Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, stopień,nie więcej niż

PN-EN ISO 2409:1999

1

Odporność powłoki na działanie wody w temp. (20±2)0C w ciągu 48h

dopuszczalne jednolite zniszczenie powłoki klasa, nie więcej niż

PN-EN ISO 2812-1:2001 MET. 3 (powierzchnia przykryta)

PN-ISO 4628:1:1999

1

Krycie jakościowe, nie więcej niż, dla barw:

białych i pastelowych

żółtych, pomarańczowych i czerwonych

ciemnych

PN-89/C-81536

III

IV

II

 

WYDAJNOŚĆ: do 13m²/l przy jednokrotnym malowaniu

OKRES GWARANCJI 24 miesiące

OPAKOWANIA 1l,5l,10l

WSKAZÓWKI BHP i P.POŻ: Chronić przed dziećmi. Wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu. Produkt szkodliwy dla środowiska, usuwać zgodnie z regionalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.