CHLOROLUX Emalia chlorokauczukowa

CHLOROLUX Emalia chlorokauczukowa

Zastosowanie

CHLOROLUX emalia chlorokauczukowa przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji stalowych i żeliwnych.

Charakterystyka

Emalia CHLOROLUX jest to kombinacja żywicy alkidowej, chlorokauczukowej, pigmentów, plastyfikatorów, wypełniaczy i innych dodatków w rozpuszczalnikach organicznych. Powstałe powłoki charakteryzują się wysokim połyskiem, podwyższoną odpornością na czynniki atmosferyczne oraz procesy starzenia się powłoki.

Kolory

biały

żółty

pomarańczowy RAL2009

zielony

niebieski RAL 5010

czerwony

czerwony tlenkowy

brązowy RAL 8016

brązowy czekoladowy RAL 88017

popielaty RAL 7038

szary jasny

czarny

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Emalię CHLOROLUX przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanosić pędzlem na czyste, suche i odpylone powierzchnie metalowe zagruntowane pokładem antykorozyjnym np. ANKOR, ANKOR AK. Dopuszcza się wykonywanie malowania natryskiem pneumatycznym, aczkolwiek może zaistnieć zjawisko „nitkowania farby” ( w takim przypadku zaleca się zwiększenie rozcieńczenia farby). W zależności od sposobu aplikacji emalię należy doprowadzić do lepkości roboczej rozcieńczając ją rozpuszczalnikiem AKRYLOWYM TU produkcji “CHEMSTAL” Sp. z o.o. w Dębicy lub rozpuszczalnikiem innej firmy do wyrobów chlorokauczukowych ( jednakże należy wykonać próbę wymalowania z zastosowaniem takiego rozpuszczalnika). Do uzyskania wieloletniej ochrony antykorozyjnej zaleca się nałożenie 2 warstw ( przy zastosowaniu podkładu), łączna grubość powłoki wraz z podkładem 120µm. Międzyczas nanoszenia poszczególnych warstw Chloroluxu 2-3 h (metoda „mokro na mokro” bez szlifowania korekcyjnego) lub po co najmniej 7dniach od wyschnięcia wcześniejszej powłoki (zaleca się międzywarstwowe szlifowanie korekcyjne). Grubość suchej warstwy 25-30 µm. Grubość suchej warstwy mierzyć po uzyskaniu 3 stopnia wyschnięcia. Wymalowania wykonywać w przedziale temperatur +5 do +25ºC.Temperatura wyrobu powinna także być w tym zakresie.

Dane techniczne

PARAMETR

NORMA

WARTOŚĆ

Lepkość, kubek FORDA ø4, s

PN-C-81701:1997

60-120

Gęstość, g/cm3, najwyżej

PN-EN ISO 2811-1:2016

1,35

Czas wysychania (temp. 20±20C, wilgotność wzgl. Powietrza 55±5%), najwyżej

1 stop.

3 stop.

PN-C-81519:1979

4h

18h

Twardość, PERSOZA, co najmniej

PN-EN ISO 1522:2008

0,3

Roztarcie, µm , najwyżej

PN-EN ISO 1524

30

Połysk, przy kącie 600

emalia z połyskiem

emalia półmatowa

emalia matowa

PN- EN ISO 2813:2001

powyżej 50

25-50

poniżej 25

Elastyczność, mm, najwyżej

PN-EN ISO 1519:2002

3

Zawartość substancji lotnych, % najwyżej

PN-EN ISO11890-1:2008

50

WYDAJNOŚĆ: do 12m²/l przy jednokrotnym malowaniu

OKRES GWARANCJI 24 miesiące

OPAKOWANIA 1l, 5l, 10l, 20l.

WSKAZÓWKI BHP i P.POŻ: Wyrób zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne: ksylen, izobutanol. Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą charakterystyki. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od ognia i źródeł ciepła. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji. Po zakończonej pracy pomieszczenia intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie można je użytkować. Chronić przed dziećmi .

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.