CYNKOR 2K Grunto-emalia dwuskładnikowa

CYNKOR 2K Grunto-emalia dwuskładnikowa

Zastosowanie

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MALARSKICH ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WYMAGANYCH SZKOLEŃ W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH DIIZOCYJANIANY. PATRZ PLIKI DO POBRANIA

Grunto-emalia CYNKOR 2K dwuskładnikowa przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych oraz ocynku. Rekomendowana do bram, ogrodzeń, krat, balustrad.

Charakterystyka

Grunto-emalia jest wyrobem dwuskładnikowym wysychającym na powietrzu. Charakteryzuje się satynowym połyskiem oraz wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, mechaniczne i chemiczne.

Składnik A: gruntoemalia CYNKOR 2K

Składnik B: utwardzacz ( roztwór poliizocyjanianu alifatycznego w rozpuszczalnikach organicznych)

W celu utworzenie powłoki należy zmieszać oba składniki w odpowiedniej proporcji (1 część utwardzacza na 5 części gruntoemalii) np. 0,2L utwardzacza na 1L farby.

Powłoka uzyskana w ten sposób odznacza się dużą gładkością, twardością, elastycznością, bardzo dobrą przyczepnością, odpornością na warunki atmosferyczne, wilgoć.

Kolory

biały

czarny

czarny mat.

antracyt RAL7016

antracyt RAL7016 mat.

brąz czekoladowy RAL8017

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Powierzchnie malowane gruntoemalią powinny być suche, oczyszczone, odtłuszczone. Przed naniesieniem emalię należy dokładnie wymieszać z utwardzaczem do Cynkor 2K w stosunku : 1:5 (1 część utwardzacza na 5 części emalii). Jednorazowo przygotować taka ilość emalii, która może być użyta w czasie do 3h. Kolejną warstwę nakładać po 15-20min metodą mokro na mokro lub po wysuszeniu po 24h. Zastosować szlifowanie korekcyjne pomiędzy warstwami ( w metodzie na sucho)

UWAGA:Emalię można rozcieńczać w razie potrzeby ale dopiero po wcześniejszym dodaniu utwardzacza. Narzędzia malarskie umyć bezpośrednio po malowaniu. Do ewentualnego rozcieńczania używać ROZPUSZCZALNIKA akrylowy TU lub ksylen.

Nakładać można pędzlem, natryskiem.

Przy zastosowaniu przemysłowym należy kontaktować się z producentem w celu dostosowania parametrów wyrobu do stosowanej technologii.

Dane techniczne

OKRES GWARANCJI : 24 miesiące

WYDAJNOŚĆ: do 11m2/l

OPAKOWANIA: 1l, 5l, 10l

WSKAZÓWKI: Chronić przed dziećmi

Składniki A i B przechowywać w opakowaniach handlowych szczelnie zamkniętych, w zadaszonych magazynach, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Temperatura magazynowania 5250C. Składnik B chronić przed dostępem wilgoci.

BADANIE

SKŁADNIK A

MIESZANINA SKŁADNIKÓW A i B

Lepkość, kubek Forda

4, [s]

150

80-100

Gęstość, d [g/cm3]

1,05-1,15

Grubość warstwy

Suchej [m]

40-50

Połysk, kąt badania 600

10-40

Przyczepność

I

Krycie jakościowe

I- ciemne kolory

II- biały

Twardości po: (wg Persozy)

* 1 dniu, co najmniej

0,3

Czas schnięcia, [s]

pyłosuchość

III0 najwyżej

przydatne do użytkowania

30min

8h

72h