DOLIMIT W Akrylowa farba wewnętrzna

DOLIMIT W Akrylowa farba wewnętrzna

Zastosowanie

Farbę akrylową DOLIMIT W wewnętrzną stosuje się do malowania przedmiotów niemetalowych, obiektów budowlanych, betonu, tynku drewna itp. wewnątrz budynków.

Charakterystyka

Farba emulsyjna wewnętrzna DOLIMIT W jest mieszaniną dyspersji akrylowej, pigmentów i wypełniaczy z dodatkiem zmiękczaczy oraz środków zwilżających i stabilizujących.

Kolory

biały

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać w opakowaniu, w przypadku zgęstnienia rozcieńczyć wodą. Nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem w odstępach 2-4 godzin. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2-krotne nakładanie. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą pitną w stosunku 1:1. Świeże tynki malować po okresie 3-4 tygodni. Powłoki farb klejowych dokładnie usunąć i zmyć wodą, przy renowacji powłok emulsyjnych ściany zmyć i spłukać wodą. Zaleca się stosowanie środków myjących.

Dane techniczne

1. Pozostałość na sicie o boku oczka 0,063 mm najwyżej – 0,6 %

2. Lepkość Brookfield , S05, 20RPM 8000-12000mPas

3. Zdolność rozcieńczania wodą – zupełna

4. Gęstość w g/cm³ – 1,4-1,65

5 Czas wysychania powłoki w temp. 20ºC i wilgotności wzgl. powietrza 55ºC st V – 2 h

6. Krycie jakościowe – stopień II

7. Wygląd i barwa powłoki – powłoka biała, matowa, bez zmarszczeń, zacieków i spękań, kolor wg wzornika bądź wytycznych klienta

8. Przyczepność powłoki do podłoża – wytrzymuje próbę

9. Odporność powłoki na tarcie na sucho – wytrzymuje próbę

10.Odporność powłoki na działanie wody destylowanej –stopień spęcherzenia – 0

11. Odporność na szorowanie (wg Normy PN-EN13300) klasa 1

WYDAJNOŚĆ: 13m²/1 litra

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące

OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe –1 l; 3 l ; 5 l ; 10 l ; 20 l

WSKAZÓWKI: Chronić przed zamarzaniem, chronić przed dziećmi. Przechowywać w temp. +5 do +30ºC w szczelnie zamkniętym pojemniku