EKO-GRUNT Preparat gruntujący zewnętrzny

EKO-GRUNT Preparat gruntujący zewnętrzny

Zastosowanie

Preparat gruntujący EKO-GRUNT- zewnętrzny przeznaczony jest do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży w szczególności tynków cementowo-wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, podłoża pod płytki ceramiczne, posadzki, tapety, przed położeniem gładzi tynkowych w celu wzmocnienia i odizolowania starego podłoża znajdujące się wewnatrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Charakterystyka

Preparat gruntujący EKO-GRUNT- zewnętrzny jest wodną dyspersją drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych, dzięki czemu penetrując głęboko porowate i kruche podłoża wzmacnia je, zabezpiecza przed niszczącym działaniem wilgoci, poprawia przyczepność farb, klejów, tynków itp. Niweluje powstawanie pęcherzy gazów zapewniając w ten sposób prawidłowe warunki wysychania wyrobów nawierzchniowych. Charakteryzuje się bardzo mocnym efektem gruntowania powłok.

Kolory

bezbarwny

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Powierzchnie przeznaczone do gruntowania należy oczyścić z brudu, kurzu i odtłuścić. Powierzchnia pod gruntowanie powinno być suche. Preparat gruntujący EKO-GRUNT nanosi się za pomocą pędzla, wałka malarskiego w postaci nierozcieńczonej, pokrywając równomiernie cała powierzchnię. Na podłoża o zwiększonej chłonności zaleca się stosowanie dwóch warstw gruntu. Drugą warstwę należy nanieść na jeszcze wilgotną warstwę pierwszą. Temperatura gruntowanej powierzchni powinna zawierać się pomiędzy 50C-250C. Czas schnięcia powłoki wynosi około 2 godziny, lecz zaleca się dalsze pokrywanie warstwami nawierzchniowymi po upływie 24 godzin.

Dane techniczne

Gęstość: 1,02÷1,05 g/dm3

Lepkość, mierzona kubkiem FORDA o średnicy 4 mm w 20ºC 10-15s

Czas schnięcia w temp. 20 +/- 2 0C przy wilgotności wzg. pow. 55 +/- 5 % około 2 godzin

Kolorystyka: bezbarwny

WYDAJNOŚĆ do 10 m²/1 litr.

OKRES GWARANCJI : 24 miesiące

OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe – 5l

WSKAZÓWKI : Przechowywać w temp. +5 do +30ºC w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed dziećmi.