EMALIA POLIURETANOWA 2K nawierzchniowa

EMALIA POLIURETANOWA 2K nawierzchniowa

Zastosowanie

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MALARSKICH ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WYMAGANYCH SZKOLEŃ W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH DIIZOCYJANIANY. PATRZ PLIKI DO POBRANIA

Emalia poliuretanowa nawierzchniowa 2K przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych uprzednio zagruntowania emalią poliuretanową podkładową.

Charakterystyka

Emalia jest wyrobem dwuskładnikowym wysychającym na powietrzu. Charakteryzuje się wysokim połyskiem oraz wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, mechaniczne i chemiczne.

Składnik A: emalia poliuretanowa nawierzchniowa

Składnik B: utwardzacz ( roztwór poliizocyjanianu alifatycznego w rozpuszczalnikach organicznych)

W celu utworzenie powłoki poliuretanowej należy zmieszać oba składniki w odpowiedniej proporcji.

Powłoka uzyskana w ten sposób odznacza się dużą gładkością, twardością, elastycznością, bardzo dobrą przyczepnością, odpornością na warunki atmosferyczne, wilgoć, nie żółknie.

Kolory

biały

żółty RAL 1003

żółty ciemny RAL 1028

czerwony RAL 3020

zielony jasny RAL 6018

zielony RAL 6002

popielaty RAL 7047

ciemny antracyt RAL 7021

czarny

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Powierzchnie malowane emalią poliuretanową nawierzchniową powinny być uprzednio zagruntowane podkładem poliuretanowym. Przed naniesieniem emalię należy dokładnie wymieszać z utwardzaczem do emalii poliuretanowej nawierzchniowej w stosunku : 1:5 (1 część utwardzacza na 5 części emalii). Jednorazowo przygotować taka ilość emalii, która może być użyta w czasie do 4h. Kolejną warstwę nakładać po 15-20min metodą mokro na mokro lub po wysuszeniu po 24h. Zastosować szlifowanie korekcyjne pomiędzy warstwami ( w metodzie na sucho)

Emalię rozcieńczać ( w razie potrzeby) po wcześniejszym dodaniu utwardzacza. Narzędzia malarskie umyć bezpośrednio po malowaniu. Do ewentualnego rozcieńczania używać ROZPUSZCZALNIKA POLIURETANOWEGO EM

Nakładać można pędzlem, natryskiem lub przez zanurzenie

Przy zastosowaniu przemysłowym należy kontaktować się z producentem w celu dostosowania parametrów wyrobu do stosowanej technologii.

Dane techniczne

BADANIE

SKŁADNIK A

MIESZANINA SKŁADNIKÓW A i B

Lepkość, kubek Forda

4, [s]

20-80

20-50(bądź zgodna z ustaleniem pomiędzy stronami)

Gęstość, d [g/cm3]

1,22

Grubość warstwy

Suchej [m]

40-50

Połysk, kąt badania 600

85-90

Przyczepność

I/II

Krycie jakościowe

II

Twardości po: (wg Persozy)

* 12h

* 1 dniu

0,2

0,4

LZO, [g/l] max. ilość w produkcie

gotowym do użycia

(na rok 2010, kat.A/j/FR dopuszczalna ilość 500g/l)

500

Czas schnięcia, [s]

I0

III0 najwyżej

przydatne do użytkowania

15min

8h

72h

Kolor

czerwony (lub zgodny z zamówieniem)

czerwony (lub zgodny z zamówieniem)

 

OKRES GWARANCJI : 24 miesiące

WYDAJNOŚĆ: do 11m2/l

OPAKOWANIA :Wiadra blaszane 20l , beczki 200l

WSAZÓWKI: Chronić przed dziećmi

Składniki A i B przechowywać w opakowaniach handlowych szczelnie zamkniętych, w zadaszonych magazynach, z godnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Temperatura magazynowania 5250C. Składnik B chronić przed dostępem wilgoci.