IMPREGNAT WODOROZCIEŃCZALNY DP

IMPREGNAT WODOROZCIEŃCZALNY DP

Zastosowanie

Impregnat wodorozcieńczalny DP przeznaczony jest do gruntowania i impregnowania stolarki otworowej, mebli ogrodowych, altan i innych konstrukcji drewnianych oraz powierzchni wykonanych z drewna lub materiałów drewnopochodnych, użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Charakterystyka

Impregnat wodorozcieńczalny DP produkowany na wodnej drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej jest nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska. Wnikając głęboko w drewno, zabezpiecza je przed sinizną, pleśnią, gniciem. Tworzy transparentne powłoki eksponujące naturalną strukturę drewna o bardzo dobrej przyczepności, wytrzymałe na uderzenia mechaniczne.

Kolory

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Impregnat wodorozcieńczalny DP jest wyrobem wodorozcieńczalnym. Do rozcieńczania używać wody pitnej. Nakładać pędzlem, przez zanurzenie, polewanie lub natryskiem w temperaturze dodatniej powyżej 10ºC. Najlepsze parametry daje impregnowanie w przedziale temperatur +20 do +30ºC. Temperatura malowanej powierzchni i farby podczas nanoszenia i schnięcia powinna wynosić powyżej 10C, a wilgotność powietrza poniżej 80%. Wilgotność względna impregnowanego materiału nie może przekraczać 20 %. Impregnowana powierzchnia powinna być przeszlifowana, odtłuszczona, wolna od pyłu. Przed użyciem impregnat należy dokładnie wymieszać. Celem uzyskania pełnych walorów wytrzymałościowych i dekoracyjnych użytkowanych na zewnątrz zaleca się na impregnat nakładanie lakieru podkładowego DP a następnie lakieru nawierzchniowego DP lub lakieru DP-U w odpowiednim kolorze albo emalii podkładowej i nawierzchniowej.

Dane techniczne

 

Wstępne próby techniczne – zgodne z normą

Wygląd i barwa powłoki – gładka, bezbarwna

Czas schnięcia powłoki w temp. 20ºC i wilg. wzgl. powietrza 65±5%

pyłosuchość. 1 godz.

suche na dotyk 2 godz.

gotowe do ponownego pokrycia 3 godz

Zawartość składników lotnych najwyżej – 90 %

Gęstość – ok. 1,0g/cm

 Lepkość mierzona kubkiem Forda ø4/100cm3 10s

WYDAJNOŚĆ do 14 m²/1 litr.

OKRES GWARANCJI : 24 miesiące

OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe –1l, 3l, 5l, 10l,

WSKAZÓWKI : Chronić przed zamarzaniem, chronić przed dziećmi. Przechowywać w temp. +5 do +30ºC w szczelnie zamkniętym pojemniku