LAKIER NITRO KOLORYZUJĄCY BEJCA

LAKIER NITRO KOLORYZUJĄCY BEJCA

Zastosowanie

BEJCA NITRO przeznaczony jest do przemysłowego barwienia drewnianych i drewnopochodnych elementów mebli, zabudowy i wyposażenia wnętrz pomieszczeń. Nadaje się zarówno do drewna liściastego i iglastego.

Charakterystyka

BEJCA NITRO produkowana jest bazie roztworu nitrocelulozy w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem żywicy oraz barwników. Nadaje drewnu rustykalny efekt, podkreśla i wzmacnia rysunek słojów. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą rozlewnością, jednorodnością zabarwionych powierzchni oraz wysoką odpornością na działanie światła (wewnątrz pomieszczeń).

Kolory

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Przed użyciem BEJCE NITRO należy dokładnie wymieszać, do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny. Nanosi się pędzlem, natryskiem, przez polewanie, zanurzanie lub specjalnie do tego przeznaczonymi gąbkami. Powierzchnie przeznaczone do barwienia powinny być suche, czyste, wyszlifowane i odpylone, wolne od żywicznych plam. Wybarwione powierzchnie należy pokryć lakierem nawierzchniowym rozpuszczalnikowym lub akrylowym zgodnie z instrukcją jego stosowania. Pod lakier chemoutwardzalny należy zastosować podkład nitrocelulozowy, zapobiega to zmianie uzyskanej barwy.

Dane techniczne

PARAMETR

NORMA

WARTOŚĆ

Lepkość, kubek FORDA ø4, s

PN-C-81701:1997

15-20

Gęstość, g/cm3

PN-EN ISO 2811-1:2016

0,85-0,95

Czas wysychania (temp. 20±20C, wilgotność wzgl. Powietrza 55±5%),

PN-C-81519:1979

15min

 

WYDAJNOŚĆ: do 14m²/l przy jednokrotnym malowaniu

OKRES GWARANCJI 24 miesiące

OPAKOWANIA 1l, 5l

WSKAZÓWKI BHP i P.POŻ: Wyrób zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne. Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą charakterystyki oraz scenariuszami narażeń. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od ognia i źródeł ciepła. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji. Po zakończonej pracy pomieszczenia intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie można je użytkować. Chronić przed dziećmi .

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.

Wszystkie podane w niniejszym arkuszu informacje odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. Podane przykłady nanoszenia powłok nie mogą być powodem roszczeń, należy je traktować jako jeden z możliwych przykładów. Z uwagi na różnorodność podłoży oraz warunków eksploatacji obiektów kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku fachowego sprawdzanie naszych produktów we własnym zakresie pod względem ich przydatności do przewidywanego zastosowania w przewidywanych warunkach eksploatacji.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejsze wydanie traci ważność.