MARKO Preparat dekoracyjno-konserwacyjny

MARKO Preparat dekoracyjno-konserwacyjny

Zastosowanie

Preparat MARKO przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego impregnowania drewna i materiałów drewnopochodnych. Chroni przed korozją biologiczną pod wpływem alg, grzybów, pleśni i wilgoci. Stosowany jest na zewnętrzne elementy drewniane budynków, altan, pergoli, płotów itp. Dla ochrony drewna przed w/w szkodliwymi czynnikami stosowanie MARKO jest wymaganym sposobem przygotowania powierzchni drewnianych pod wymalowania emaliami i lakierami olejnymi, olejno-ftalowymi, alkidowymi.

Charakterystyka

MARKO dzięki specjalnej formule chroni drewno przed wpływem czynników atmosferycznych i wilgoci. Preparat penetrując przypowierzchniowe warstwy drewna tworzy powłokę impregnującą powierzchnie drewniane, nadając im dekoracyjny wygląd eksponujący naturalny rysunek słojów drewna.

Kolory

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Przed przystąpieniem do malowania preparat należy dokładnie wymieszać. Powierzchnie do malowania powinny być czyste, suche o jakości powierzchni wymaganej dla wyrobu finalnego. MARKO można nanosić pędzlem, natryskiem lub prze zanurzenie. Nanosić 1-2 warstwy stosując w razie potrzeby szlifowanie korekcyjne. Dla zwiększenia walorów dekoracyjnych (połysk) oraz wydłużenie okresu wieloletniej trwałości powłoki w zmieniających się warunkach atmosferycznych można wymalowaną powierzchnie pokryć warstwą lakieru nawierzchniowego na bazie rozpuszczalników.

Dane techniczne

PARAMETR

NORMA

WARTOŚĆ

Lepkość, kubek FORDA ø4, s

PN-C-81701:1997

15-20

Gęstość, g/cm3

PN-EN ISO 2811-1:2016

0,85-0,95

Czas wysychania (temp. 20±20C, wilgotność wzgl. Powietrza 55±5%),

1stop

3stop

7stop

PN-C-81519:1979

4h

12h

24h

 

WYDAJNOŚĆ: do 6m²/l przy jednokrotnym malowaniu

OKRES GWARANCJI 24 miesiące

OPAKOWANIA 1l, 5l, 10l

WSKAZÓWKI BHP i P.POŻ: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od ognia i źródeł ciepła. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji. Po zakończonej pracy pomieszczenia intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie można je użytkować. Chronić przed dziećmi .

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.