METAL LAK 2K Lakier poliuretanowy dwuskładnikowy

METAL LAK 2K Lakier poliuretanowy dwuskładnikowy

Zastosowanie

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MALARSKICH ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WYMAGANYCH SZKOLEŃ W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH DIIZOCYJANIANY. PATRZ PLIKI DO POBRANIA

METAL LAK 2K stosowany jest do dekoracyjnego wykańczania powierzchni stalowych i ocynkowanych, uprzednio zagruntowanych wyrobami akrylowymi, alkidowymi, epoksydowymi lub poliuretanowymi. W szczególności polecany na wyroby metaliczne, perłowe lub strukturalne w celu zwiększenia odporności tych powłok na czynniki atmosferyczne i mechaniczne.

Charakterystyka

METAL LAK 2K jest dwuskładnikowym wyrobem lakierniczym utwardzanym chemicznie przez dodanie utwardzacza, schnącym na powietrzu. Uzyskane powłoki posiadają wysoki połysk, dużą gładkość oraz twardość, co wpływa na na wysokie własności mechaniczne Powłoki są odporne na działanie wody, środków stosowanych w gospodarstwie domowym oraz czynników atmosferycznych.

Kolory

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Przed użyciem zmieszać składnik A (5 części obj. )ze składnikiem B (1 część obj.). Mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostawić na 20min, po czym przystąpić do malowania.

Powierzchnie stalowe i ocynkowane powinny zostać zagruntowane farbami akrylowymi, poliuretanowymi, epoksydowymi, bądź alkidowymi. Powierzchnie te powinny być wolne od pyłu i wilgoci powierzchniowej. Istnieje możliwość przemalowania lakierem METAL LAK 2K także starych powłok nawierzchniowych (powłoka musi być zwarta bez zanieczyszczeń i pęknięć), w tym przypadku zaleca się szlifowanie korekcyjne.

Dane techniczne

Wygląd powłoki

Gładka, bez pomarszczeń

Kolor

bezbarwny

Gęstość [g/cm³], w temp. 20ºC

Składnik A: 0,95±0,1

Składnik B: 1,1±0,1

Mieszanina: 1,0±0,1

Lepkość, Kubek FORDA 4mm, w temp.20ºC

Składnik A: min. 20s

Składnik B: min.90s

Mieszanina: min.23s

Rozlewność

8

Połysk (pod kątem 60º)

min. 90º

Twardość wg Köning

min. 0,5

Czas wysychania

Pyłosuchość -0,5h

Suchość w dotyku – 2h

3stop. wysychania max. 8h

Wysychanie powłoki lakieru uzależnione jest od czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, wilgotność, cyrkulacja powietrza, a także od grubości warstwy.

Przyczepność

0

Odporność na uderzenie, cm

min. 35

Elastyczność

2

CZAS PRZYDATNOŚCI MIESZANINY

do 3h

ZALECANA ILOŚĆ WARSTW

1-2

GRUBOŚĆ POWŁOKI

60-80 μm——–suchej powłoki

ROZCIEŃCZALNIK

poliuretanowy EM produkcji firmy Chemstal Sp. z o.o

SPOSÓB NANOSZENIA

Pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny

 

WYDAJNOŚĆ

Teoretyczna: do 6-8m²/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki malowania oraz chropowatości powierzchni.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Ze względu na zawartość lotnych, palnych i szkodliwych składników przed użyciem zapoznać się z Kartą Charakterystyki Mieszaniny Chemicznej oraz scenariuszami narażeń.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Lakier przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i innych źródeł ciepła, w temp. 5-25ºC.

OPAKOWANIA

Opakowania metalowe:

Składnik A: 1L,5L, 10L, 20L

Składnik B: 0,2L,1L

OKRES PRZYDATNOŚCI SKŁADNIKÓW DO UŻYCIA

24 miesiące od daty produkcji