PODKŁAD POLIURETANOWY 2K dwuskładnikowy

PODKŁAD POLIURETANOWY 2K dwuskładnikowy

PKWiU:20.30.12.0

Norma :PN-C 81935:2001, rodzaj B

Posiada atest PZH

Zastosowanie

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MALARSKICH ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WYMAGANYCH SZKOLEŃ W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH DIIZOCYJANIANY. PATRZ PLIKI DO POBRANIA

 

Podkład poliuretanowy przeznaczona jest do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych . Szczególnie polecana jest do stosowania w technologiach wymagających krótkich czasów schnięcia powłok malarskich

Charakterystyka

Podkład poliuretanowy jest wyrobem dwuskładnikowym wysychającym na powietrzu.

Składnik A: emalia poliuretanowa podkładowa

Składnik B: utwardzacz ( roztwór poliizocyjanianu aromatycznego w rozpuszczalnikach organicznych)

W celu utworzenie powłoki poliuretanowej należy zmieszać oba składniki w odpowiedniej proporcji.

Odznacza się dużą twardością, szybkim wysychaniem, bardzo dobrą przyczepnością do podłoża.

Kolory

popielaty

żółty

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Podłoże przed malowaniem powinno być czyste, suche, odtłuszczone.

Przed naniesieniem emalię należy dokładnie wymieszać z utwardzaczem do farby poliuretanowej podkładowej w stosunku : 1:5 (1 część utwardzacza na 5 części emalii). Jednorazowo przygotować taka ilość emalii, która może być użyta w czasie do 4h.

Nakładać można pędzlem, natryskiem lub przez zanurzenie.

Do rozcieńczania należy używać „ROZPUSZCZALNIKA POLIURETANOWEGO EM

Kolejna warstwę lub wyroby nawierzchniowe można nakładać po 15-20min metoda mokro na mokro bądź po całkowitym wysuszeniu (24 godzin). Każdą warstwę przed nałożeniem przed nałożeniem następnej zmatowić papierem ściernym na mokro P320-400, na sucho P280-320.

Przy zastosowaniu przemysłowym należy kontaktować się z producentem w celu dostosowania parametrów wyrobu do stosowanej technologii.

Dane techniczne

OKRES GWARANCJI : 24 miesiące

WYDAJNOŚĆ: do 10m2/l

OPAKOWANIA :Wiadra blaszane 20 l, beczki 200l

WSKAZÓWKI: Chronić przed dziećmi.

Składniki A i B przechowywać w opakowaniach handlowych szczelnie zamkniętych, w zadaszonych magazynach, z godnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Temperatura magazynowania 5250C. Składnik B chronić przed dostępem wilgoci.

BADANIE

SKŁADNIK A

MIESZANINA SKŁADNIKÓW A i B

Lepkość, kubek Forda

4, [s]

90-150

Gęstość, d [g/cm3]

1,304

Grubość warstwy

suchej

60-100

Połysk, kąt badania 600

10-500

Przyczepność

I

elastyczność

ok

Krycie jakościowe

I/II

Twardości po:

* 12h

* 1 dniu

0,4

0,46

LZO, [g/l] max. ilość w produkcie

gotowym do użycia

(na rok 2010, kat.A/j/FR dopuszczalna ilość 500g/l)

500

Czas schnięcia, [s]

III0 najwyżej

pełne własności użytkowe

8h

72h

Kolor

popielaty (lub zgodny z zamówieniem)

popielaty(lub zgodny z zamówieniem)