ROZPUSZCZALNIK STYRENOWO-AKRYLOWY

ROZPUSZCZALNIK STYRENOWO-AKRYLOWY

Zastosowanie

Rozpuszczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów styrenowo-akrylowych, chlorokauczukowych, alkidowych oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania.

Charakterystyka

Rozpuszczalnik styrenowo-akrylowy jest produkowany na bazie ksylenu.

Kolory

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Rozpuszczalnik dodawać do farb i emalii mieszając, w ilościach potrzebnych do doprowadzenia do lepkości roboczej, zależnej od sposobu aplikacji.

Dane techniczne

ROZPUSZCZALNIK STYRENOWO-AKRYLOWY zawiera: ksylen (mieszaninę izomerów); węglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany.