STONSIL Impregnat do kamienia

STONSIL Impregnat do kamienia

Zastosowanie

STONSIL to impregnat rozpuszczalnikowy przeznaczony do zabezpieczania powierzchni typu: kostka brukowa, kamień dekoracyjny, cegła, beton itp. przed szkodliwym działaniem wody oraz czynników atmosferycznych. Nie należy zabezpieczać powierzchni gładkich, szlifowanych typu marmur, granit, klinkier.

Charakterystyka

Impregnat STONSIL może być używany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zastosowanie środka hydrofobizującego w recepturze impregnatu powoduje „odpychanie” kropel wody od powierzchni, na której został użyty, co w znacznym stopniu ogranicza erozje materiału przez wody opadowe. Impregnat ten zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami (w tym plamami oleju) oraz poprawia walory estetyczne (pogłębia wyrazistość koloru).

Kolory

bezbarwny

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Impregnat nie wymaga dodatkowego rozcieńczenia, produkt jest gotowy do użycia. Przed zastosowaniem impregnat wymieszać dokładnie. Powierzchnie do impregnacji powinny być suche, odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i kurzu. Impregnat nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Uważać aby nie gromadził się impregnat w zagłębieniach, w przypadku pojawienia się tego zjawiska należy natychmiast usunąć go z impregnowanej powierzchni. Zaleca się stosowanie 1 warstwy oraz odnawianie powierzchni co 2-3 lata (w przypadku powierzchni poziomych ze względu na zużycie się powłok podczas eksploatacji). Impregnację wykonywać w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +50C do 300C, a materiał, który będzie impregnowany nie może być zawilgocony. Po impregnacji wszelkie zanieczyszczenia typu oleje itp. usuwać jak najszybciej. Przy stosowaniu urządzeń wysokociśnieniowych, nie należy stosować maksymalnego ciśnienia oraz dyszy punktowej.

Dane techniczne

1. Lepkość kubek FORDA o średnicy 4mm w 20ºC 10-15 s

2. Czas schnięcia powłoki w temp. 20 ºC i wilgot. wzgl. pow. 65 % do 1h

WYDAJNOŚĆ : do 20 m² /l

OKRES GWARANCJI : 24 miesiące.

WSKAZÓWKI : Ze względu na zawartość w farbie składników lotnych, palnych i szkodliwych dla zdrowia w zamkniętych pomieszczeniach impregnację wykonywać przy sprawnie działającej wentylacji z dala od otwartego ognia. Po impregnacji pomieszczenie wywietrzyć do zaniku zapachu.