VINAKRYL W Lateksowa farba wewnętrzna

VINAKRYL W Lateksowa farba wewnętrzna

Zastosowanie

Farbę lateksową wewnętrzną stosuje się do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych ze wszystkich rodzajów tynków, betonu. Ze względu na swoje własności może być stosowana w budynkach użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia, oświatowo – wychowawczych oraz zakładach przemysłowych w tym branży spożywczej .

Charakterystyka

Farba wewnętrzna lateksowa VINAKRYL W jest mieszaniną pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem zmiękczaczy oraz środków zwilżających i stabilizujących. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Pozwala prawidłowo „oddychać” ścianom. Charakteryzuje się wysoką odpornością na szorowanie na mokro oraz zmywanie.

Kolory

biały

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być trwałe, bez spękań, wolne od kurzu, pyłu i zatłuszczeń. Świeże tynki należy malować po 3-4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie drewniane i z materiałów drewnopochodnych przed malowaniem powinny być zaimpregnowane np. Impregnatem Wodorozcieńczalnym DP. Stare powłoki emulsyjne i wapienne zmyć wodą z dodatkiem mydła malarskiego, a powłoki klejowe należy usunąć w całości. Miejsca zagrzybione malować po usunięciu przyczyn powstania i zabezpieczeniu preparatem grzybobójczym. Podłoża mocno chłonne, słabo związane należy zabezpieczyć odpowiednim preparatem gruntującym. Przy malowaniu niegruntowanych tynków po raz pierwszy, farbę należy rozcieńczyć wodą (niezażelazioną) w stosunku 1:1. Następnie malować dwukrotnie farbą w postaci handlowej. Kolejne warstwy należy nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, co następuje po około 2 godzinach. Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać w opakowaniu do uzyskania jednolitej konsystencji. Farbę nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Nanosić starannie, nie dociskać wałka do podłoża, rozprowadzać równomiernie taką samą ilość farby na daną powierzchnię. Ostatnie „pociągnięcia” wałkiem i pędzlem wykonywać w tym samym kierunku. Malując daną powierzchnię nie powinno się robić przerw w pracy ani poprawek na półsuchej powłoce. Prace malarskie wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +15°C do +30°C. Zapobiegać powstawaniu przeciągów w malowanym pomieszczeniu. Malowane powierzchnie zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem słońca, zapobiec silnemu nagrzaniu. W razie potrzeby (zgęstnienia) farbę można rozcieńczyć dodając max. 5% wody . Farby Vinakryl W nie należy mieszać z farbami innych producentów, wapnem lub pokostem. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Powłoki uzyskują pełne parametry wytrzymałościowe po 25 dniach. Narzędzia myć wodą. Przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

Dane techniczne

1. Pozostałość na sicie o boku oczka 0,063 mm najwyżej – 0,6 %

2. Lepkość Brookfield , S05, 20RPM 8000-12000mPas

3. Zdolność rozcieńczania wodą – zupełna

4. Gęstość w g/cm³ najwyżej – 1,6

5. Czas wysychania powłoki w temp. 20ºC i wilgotności wzgl. powietrza 65ºC st. I –30 min

6. Krycie jakościowe – stopień II

7. Wygląd i barwa powłoki – powłoka biała, matowa, bez zmarszczeń, zacieków i spękań

8. Odporność powłoki na tarcie na sucho – wytrzymuje próbę

9. Odporność na szorowanie (wg Normy PN-EN13300) klasa 1

WYDAJNOŚĆ: do 14 m²/l

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące

OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe –1 l; 3 l ; 5 l ; 10 l ;

WSKAZÓWKI : Przechowywać w temp. +5 do +30ºC w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed dziećmi.