Winicol D3 klej do drewna

Winicol D3 klej do drewna

Zastosowanie

WINICOL D-3 przeznaczony jest do klejenia wewnętrznych elementów budowlanych i meblarskich oraz paneli wykonanych z drewna, płyt wiórowych i innych materiałów drewnopochodnych narażonych w czasie eksploatacji na krótkotrwały kontakt
z wodą (np. skraplającą się) lub długotrwałe działanie wilgotnego powietrza oraz elementy zewnętrzne chronione przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych.

Charakterystyka

WINICOL D-3 jest jednoskładnikowym klejem tworzącym spoiny o wysokiej odporności mechanicznej, posiadające dobrą odporność termiczną oraz wodoodporność. Spoina jest jasna, dobrze obrabialna skrawaniem lub szlifowaniem. Odpowiada wymaganiom grupy D-3.

Kolory

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Klej nanosi się pędzlem, szpachelką, wałkiem lub na walcach. Drewno powinno być wysuszone do 7-10%. Powierzchnie klejone powinny być oczyszczone z pyłu, odtłuszczone i dobrze dopasowane. Zwiększenie tolerancji pasowania powoduje wydłużenie czasu wiązania i obniża wytrzymałość spoiny.

Klejenie należy przeprowadzać w następujących warunkach :

Temperatura otoczenia, materiału i kleju 16-22°C

Wilgotność drewna 7-10 %

Wilgotność względna pomieszczenia 60-70 %

Ciśnienie prasowania 0,2 – 0,8 N/mm²

Czas prasowania w temp. 20°C do 30 min.

Czas prasowania w temp . 50°C do 3-5 min.

Czas prasowania w temp. 90° do 1-1,5 min.

Zużycie kleju przy klejeniu montażowym 150-200 g/m²

Zużycie kleju przy okleinowaniu 80-150 g/m²

Dla osiągnięcia wodoodporności klasy D-3 należy klej nanosić dwustronnie.

Sprzęt bezpośrednio po zakończeniu klejenia umyć zimną lub ciepłą wodą.

Dane techniczne

1. Lepkość mierzona metodą Brookfielda nr 4 10000 – 13000 mPas

2. Gęstość około 1,08 g/cm3

3. pH około 3,5

4. Minimalana temp. tworzenia się błony klejowej + 5 oC

5. Barwa utworzonej błony klejowej bezbarwna

OKRES GWARANCJI : 9 miesięcy od daty produkcji
OPAKOWANIA: 10kg, 20kg

WSKAZÓWKI: Chronić przed nasłonecznieniem. Chronić przed dziećmi.

Przechowywać w szczelnych opakowaniach w temperaturze +5oC do +25oC