EKO-EMAKRYL 1 OUTSIDE EMALIA AKRYLOWA

EKO-EMAKRYL 1 OUTSIDE EMALIA AKRYLOWA

Zastosowanie

Emalia EKO-EMAKRYL 1 OUTSIDE przeznaczona jest do dekoracyjnoochronnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Bardzo dobrze sprawdza się w zmiennych warunkach atmosferycznych ze względu na zastosowane w niej składniki

Charakterystyka

Emalia akrylowa EKO-EMAKRYL 1 OUTSIDE jest nietoksyczną, nieszkodliwą dla zdrowia i środowiska mieszaniną żywicy akrylowej, wody, pigmentów i środków pomocniczych. Jest wyrobem niepalnym. Tworzy powłoki o jedwabistym połysku poprzez fizyczne odparowanie wody. Posiada bardzo dobrą przyczepność do drewna. Charakteryzuje się wysoką elastycznością. Zawarte w niej składniki podnoszą odporności na szkodliwy wpływ zmiennych warunków atmosferycznych. Zabezpiecza przed przebarwieniami na sękach.

Kolory

biały

szary

RAL 7043

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Emalie przed użyciem należy dobrze wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Nakładać na czysta, suchą, wolną od kurzu i pyłu powierzchni. W przypadku malowania surowego drewna po przeszlifowaniu powierzchni zastosować impregnat DP jako podkład w celu zwiększenia wytrzymałości systemu na zewnątrz jak także zmniejszenia zużycia farby nawierzchniowej. Nakładać dwie warstwy emalii pędzlem ( lepkość handlowa) lub natryskiem ( w razie konieczności rozcieńczyć wodą pitną). Temperatura malowanej powierzchni, emalii i otoczenia podczas nanoszenia i schnięcia powinna być wyższa niż 100C, wilgotność powietrza poniżej 80% a wilgotność względna drewna nie powinna przekraczać 20%. Optymalną temperaturą wymalowani jest przedział od +50C do +300C. Nie stosować na podkład z impregnatu rozpuszczalnikowego. W przypadku starych powłok-renowacji powierzchni: powłoki wodorozcieńczalne dobrze związane z podłożem przeszlifować i odpylić, luźne usunąć w całości.

Powłoki rozpuszczalnikowe usunąć w całości i postępować według wskazówek dla surowego drewna.

Dane techniczne

PARAMETR

NORMA

WARTOŚĆ

Lepkość, kubek FORDA ø4, s

PN-C-81701:1997

80-100

Gęstość, g/cm3, max

PN-EN ISO 2811-1:2016

1,05-1,2

Czas wysychania (temp. 20±20C, wilgotność wzgl. Powietrza 55±5%), najwyżej

I stop.

III stop.

PN-C-81519:1979

0,5h

4h

Połysk, przy kącie 600

emalia w połysku

emalia w półpołysku

emalia w pólmacie

PN- EN ISO 2813:2001

Powyżej 60

40-50

25-35

Roztarcie, µm , najwyżej

PN-EN ISO 1524

30

Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, stopień, nie więcej niż

PN-EN ISO 2409:1999

1

Krycie jakościowe, nie więcej niż, dla barw:

białych i pastelowych

żółtych, pomarańczowych i czerwonych

ciemnych

PN-89/C-81536

III

IV

II

 

WYDAJNOŚĆ: do 12m²/l przy jednokrotnym malowaniu

OKRES GWARANCJI 24 miesiące

OPAKOWANIA 0,8l, 3l, 5l, 10l

WSKAZÓWKI BHP i P.POŻ: Chronić przed dziećmi. Wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.