EKO-EMAKRYL 1 SATYNA

EKO-EMAKRYL 1 SATYNA

Zastosowanie

Emalia przeznaczona jest do dekoracyjno – ochronnego malowania wszystkich rodzajów tynków. Może być stosowana do malowania powierzchni kartonowo-gipsowych po uprzednim ich zagruntowaniu, płócien malarskich, lamperii ściennych, gipsu i ceramiki, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych( zastosowanie wyłącznie dekoracyjne). Emalia do zastosowań wewnętrznych.

Charakterystyka

Emalia akrylowa EKO- EMAKRYL 1 SATYNA jest nietoksyczną, nieszkodliwą dla zdrowia i środowiska mieszaniną żywicy akrylowej, wody, pigmentów i środków pomocniczych. Jest wyrobem niepalnym. Tworzy powłoki o charakterystycznym połysku—satyny (półmat) poprzez fizyczne odparowanie wody. Emalia tworzy powłoki odporne na działanie wody, dzięki czemu posiada wysoki stopień zmywalności.

Kolory

biały

Prezentowany kolor należy traktować poglądowo i nie może on stanowić podstawy do reklamacji.

Sposób użycia

Emalie przed użyciem należy dobrze wymieszać. Malować pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym w temperaturze +15 do +30oC. Celem uzyskania pełnych walorów wytrzymałościowych i dekoracyjnych powłoki malarskiej, zaleca się nakładać dwie warstwy stosując międzywarstwowe szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Zakres i sposób zastosowań przemysłowych prosimy konsultować z producentem.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie drewniane powinny być czyste, suche, odtłuszczone, wolne od żywicznych wycieków, przeszlifowane i odpylone.

Dla drewna użytkowanego wewnątrz pomieszczeń wilgotność powinna wynosić 8-15%, Nie przestrzeganie tych warunków może spowodować przebarwienie powłoki emalii na sękach i pozostałych powierzchniach pochodzące z garbników drewna.

Podłoża betonowe i tynki mineralne malować po 3-4 tygodniach od ich wykonania.

Podłoża kartonowo-gipsowe zagruntować ( Grunt wewnętrzny firmy CHEMSTAL)

Przygotowując stare powłoki do malowania renowacyjnego (również wykonane innymi emaliami np. ftalowymi) należy je odtłuścić, przeszlifować i odpylić. Ewentualne spękania i złuszczenia usunąć, a ewentualne ubytki uzupełnić i wyrównać emalią podkładową lub szpachlą. Jeżeli stara powłoka posiada rozległe spękania i złuszczenia należy usunąć ją w całości.

Dane techniczne

1. Wygląd powłoki gładka, bez wytrąceń

2.Czas wypływu mierzony Brookfield, S05, 20RPM 10000-15000mPas

3.Czas schnięcia powłoki w temp. 20oC wilgotności względem powietrza 65±5 %

Stopień I -30min.

4. Zawartość składników lotnych najwyżej – 67%

5. Gęstość najwyżej 1,3g/cm3

6. Krycie jakościowe: (PN 89/C-81536)

barwy białe, pastele III

barwy żółty, pomarańczowy,m czerwony IV

barwy ciemne II

7. Twardość, Persoza , po 3 dniach sezonowania 0,2

8. Połysk 10-13

9.Odporność na szorowanie (wg Normy PN-EN13300) klasa 1

10. Zdolność krycia/współczynnik kontrastu (wg Normy PN-EN13300), przy wydajności 9m2/l klasa 2

WYDAJNOŚĆ do 9 m2 /1l

OKRES GWARANCJI : 24 miesiące.

OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe –3 l ; 5 l ; 10 l ; 20 l

WSKAZÓWKI: Przechowywać w temp. +5 do +30oC w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed dziećmi.